background

มีการบ้าน? มีคำถาม?
ไม่เข้าใจบทเรียน?

Tutora เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถช่วย
ให้นักเรียนเข้าถึงติวเตอร์ได้ตลอด 24 ชม. ทุกที่ ทุกเวลา
เพียงแค่
1.ถ่ายรูป การบ้าน/คำถาม
2.เรียกหา ติวเตอร์
3.เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
download appstore download playstore
screens

Tutora คืออะไร ?

แอพพลิเคชัน Tutora เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาในด้านการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล การเรียน การศึกษาได้แบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

screenshots
1

นักเรียน

เข้าถึงการศึกษา ทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่ายขึ้น

2

ผู้สอน

มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษา

3

ผู้ปกครอง

ประหยัด สบายใจ และเห็นความสำเร็จของบุตรหลาน

background

Tutora ช่วยเราอย่างไร

สะดวกรวดเร็ว ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

นักเรียน

น้องๆ นักเรียน ได้รับประโยชน์มากมาย

background

ทุกปัญหาแก้ไขได้

ทั้งเรื่องการบ้าน หรือเนื้อหาที่เรียนติวเตอร์จะคอยช่วยเหลือให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง

รวดเร็วทันใจ

ทีมพี่ๆติวเตอร์เตรียมพร้อมสำหรับ ช่วยน้องๆแก้ปัญหาและให้คำปรึกษาได้ทันที

สื่อสารและโต้ตอบ

นักเรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับติวเตอร์ได้ตัวต่อตัว และถามคำถามได้อย่างละเอียด ตามที่ต้องการ

ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ใด

สถานที่และเวลาจะไม่เป็นอุปสรรค สำหรับการเรียนและการทำการบ้านอีกต่อไป

ติวเตอร์

background

ผู้ปกครอง

background background
Background

ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเริ่มใช้งาน

download appstore download playstore